Testler

Astor Mayer, vegan testleri için onayladığı laboratuvarlar ile bir dizi test geliştirdi. Bu testler, bir markanın veya perakendecilerin ürünlerini uygun şekilde test etmesine ve bunları %100 vegan olarak etiketlemesine olanak tanımaktadır. Bir ürüne vegan denilebilmesi için ürünün tüm unsurlarını test edebilir ve kullanılan her içerik belirlenebilir, üretim sürecinde çapraz kontaminasyonu kontrol edebilir ve bir ürünün gerçekten %100 vegan olup olmadığını teyit edebiliriz.

Vegan ve vejetaryenler için uygun olarak etiketlenen hazır yemekler ve gıdalarda, üretim sürecinde ortak üretim hatlarından veya tedarik zincirindeki kontamine bir üründen kaynaklanan eser miktarda et bulunabilir.  Astor Mayer test sürecinde Onaylı Laboratuvarlarında ELISA, gerçek zamanlı PCR ve NGS gibi bir dizi yöntemler ile DNA hedefli ve hedeflenmemiş protein veya DNA bazlı teknikler kullanır. Bunların tümü, ürünlerinizde et veya balık türlerinin bulunup bulunmadığına dair size doğrulayıcı sonuçlar vermektedir.  

Vegan Control, DNA'yı vegan olmayan gıda ürünlerinden izole etmek için birlikte kullanılabilen, gıdalardaki hayvan izlerinin hızlı tespiti için bir qPCR tabanlı sistemdir .
Vegan Control, analize alınan gıda ürünün arka planda genomik et hedef DNA'sının %0,1'ine kadar saptanmasını sağlamaktadır. Vegan gıdaların periyodik olarak et/hayvan kaynaklı kontaminasyonlarının tespiti için araştırma ve endüstride uygulanabilir. 

Vegan Control, TaqMan tabanlı bir gerçek zamanlı PCR (qPCR) tahlilidir. Hedef dizi, tüm hayvan türleri tarafından paylaşılan ve çok kopyalı gen olarak sunulan bir mitokondriyal gendir (sitokrom b). Böyle bir bölgenin hedeflenmesi, küçük miktarlarda hayvan DNA'sının (10 pg/PCR reaksiyonuna kadar) oldukça hassas bir şekilde saptanmasını sağlar. Bu nedenle memeli, kuş ve balık DNA'sının izleri bu sistem tarafından tespit edilir. Vegan Control'un böceklerden, sürüngenlerden veya kabuklu deniz hayvanlarından DNA tespit etmediğini lütfen unutmayın.
Vegan Control, gıda örneklerinden ekstrakte edilen DNA'nın analizi için tasarlanmıştır. Tüm test, DNA ekstraksiyonu olmadan yaklaşık 90 dakika gerektirir.

Kit, qPCR'yi kurmak için gerekli tüm bileşenleri içerir: sıcak başlangıçlı Taq polimeraz, primerler, problar ve dNTP'ler, Dahili Kontrol DNA ve Pozitif Kontrol DNA, Rehidrasyon Tamponu ve PCR dereceli Su içeren liyofilize bir ana karışım. PCR inhibisyonu ve/veya DNA ekstraksiyonu sorunlarından kaynaklanan yanlış negatif sonuçlar, Dahili Kontrol DNA'sı aracılığıyla güvenilir bir şekilde tanımlanacaktır. Dahili Kontrol DNA'sının amplifikasyonu 560 nm'de  saptanırken, hayvana özgü amplifikasyon 520 nm'de saptanır.

Vegan Kontrol qPCR Karışımı, urasil-DNA glikozilaz (UNG) kullanılarak amplikon taşınmasının bozulmasını kolaylaştırmak için dTTP yerine dUTP içerir. Bu yaklaşım, yanlış pozitif sonuçlar elde etme olasılığını büyük ölçüde en aza indirir. 
 


canlı destek